July 31, 2017

2017 m. liepos 28 d. LR Sveikatos apsaugos ministerijoje vyko darbo grupės posėdis dėl gydytojų rezidentų etapinių kompetencijų. Jaunųjų gydytojų asociacijos atstovai susirinkime pristatė savo siūlymus ir poziciją, kurios pagrindiniai teiginiai buvo šie:

  1. Rezidentūros metu įgyjamos kompetencijos patvirtinamos atitinkamu sertifikatu, gydytojui rezidentui pabaigus (ir/ar išlaikius atitinkamą įvertinimą) atskirą studijų ciklą a...

December 2, 2016


Jaunųjų gydytojų asociacija reiškia didelį susirūpinimą dėl pasiūlytų “Pagalbinio apvaisinimo įstatymo Nr. XII-2608 3, 10 ir 17 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projekto” pataisų. Pagalbinis apvaisinimas yra vienas iš sveikatos priežiūros klausimų, susiduriančių su didžiausiu išankstiniu nusistatymu ir ideologinių pažiūrų priešprieša.

Nepaisant to, kad daugiau nei 50 tūkstančių Lietuvos porų susiduria su dėl nevaisin...

September 22, 2016

European Junior Doctors (EJD) palaiko Lietuvos jaunuosius gydytojus siekiant kompetencijomis grįsto mokymosi modelio bei aiškumo dėl dviprasmiško rezidento/studento statuso Lietuvoje išleisdami oficialią EJD poziciją: "Support motion on a clarification of double employee/student status of Lithuanian junior doctors".

Svarbiausia tema, apie kurią 2016 m. pavasario EJD asamblėjoje Vilniuje buvo diskutuojama kartu su Europos jaunai...

August 28, 2016

Lietuvos prekybos įmonių asociacijos iniciatyva nuo 2016 m. rugsėjo 2-osios visi Lietuvos gyventojai pirkdami alkoholinius gėrimus daugelyje didžiųjų prekybos centrų privalės pateikti asmens dokumentą. Jaunųjų gydytojų asociacija ir Lietuvos medicinos studentų asociacija (LiMSA) nepritaria šiai prekybos centrų siūlomai priemonei, mūsų žiniomis, netaikomai nei vienoje Europos valstybėje. Tokį prekybos centrų sprendimą vertiname...

August 24, 2016

Jaunųjų gydytojų asociacija reiškia susirūpinimą atsiradus pranešimams dėl Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos (VTEK) rengiamo plano įteisinti materialias pacientų dovanas gydytojui. Anot VTEK atstovų, nuo į ligoninės kasą paciento anonimiškai sumokėtos padėkos būtų atskaitomi mokesčiai, gydymo įstaigos patirti administraciniai kaštai ir mėnesio pabaigoje gydytojui prie atlyginimo būtų išmokamas piniginis priedas. Jeigu...

August 7, 2016

Jaunųjų gydytojų asociacija dažnai sulaukia kreipimųsi iš įvairių politinių partijų ir kitų institucijų su klausimais apie Lietuvos sveikatos sektoriaus tobulintinas sritis. Šiuo pasiūlymu paketu kviečiame šių metų Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų dalyvius atkreipti dėmesį į jaunųjų gydytojų pastebėjimus organizuojant priešrinkiminius debatus bei formuojant sveikatos politiką. Jaunųjų gydytojų asociacija yra atvira bendradar...

June 8, 2016

Pagalbinis apvaisinimas - vienas iš sveikatos priežiūros klausimų, kuris susiduria su išankstiniu nusistatymu, ideologinių pažiūrų priešprieša ir socialine stigma. Kol daugiau nei 50 tūkstančių Lietuvos nevaisingų porų susiduria su finansiniais, emociniais ir socialiniais iššūkiais, konkretūs šios problemos įstatymiški sprendimo būdai vilkinami daugiau nei dešimtmetį. Šiuo metu LR seime vyksta svarstymai dėl pateikto pagalbini...

April 28, 2016

Baigiantis kasmetinės antikorupcinės akcijos „Geriausia padėka gydytojui - Jūsų šypsena“ savaitei, JGA ir LiMSA pristato bendrą rezoliuciją dėl korupcijos prevencijos sveikatos apsaugos sektoriuje. Raginame visus sveikatos sistemos dalininkus pagaliau imtis ryžtingų sprendimų sprendimų užtikrinant skaidrią ir profesionalią sveikatos apsaugą Lietuvoje. Kviečiame visus Lietuvos medicinos darbuotojus ir studentus palaikyti šią in...

April 3, 2016

Pastaruoju metu verda aistros dėl žemų gydytojų, slaugytojų ir kito medicinos personalo atlyginimų. Kai kurie, įkvėpti mokytojų pavyzdžio, garsiai svarsto apie streiką. Vis dažniau ir JGA sulaukia raginimų imtis iniciatyvos organizuojant streiką. Esant susidariusiai situacijai, reiškiame savo požiūrį šiuo klausimu.

Maži sveikatos sistemos darbuotojų atlyginimai yra neefektyviai valdomo sveikatos sektoriaus pasekmė. Mokytojų str...

March 31, 2016

2016 m. kovo 23 d. Lietuvos Respublikos Seimo Sveikatos reikalų komiteto posėdyje buvo svarstomas vaikų alergologo ir gydytojo alergologo ir klinikinio imunologo (AKI) teikiamų paslaugų klausimas. Į Jaunųjų gydytojų asociaciją kreipėsi jaunieji alergologai ir klinikiniai imunologai, kurie, pagal naująjį įstatymo projektą, būtų nebegalėję teikti paslaugų vaikams.

Lietuvos gydytojų sąjungos prezidento nuomone, dabartiniai gydytoj...

Please reload

© 2019 Jaunųjų gydytojų asociacija

SEKITE MUS:

  • w-facebook