Darbo grupės

Lietuvos nacionalinės e. sveikatos sistemos darbo grupė

 

Tolimesnė sėkminga Nacionalinės e. sveikatos sistemos plėtra yra itin aktuali tema gydytojams rezidentams bei jauniesiems gydytojams. Informacinės technologijos turi didžiausią potencialą palengvinti gydytojų darbo sąlygas, užtikrinti lengvą paciento duomenų surinkimą, efektyvinti kasdienį darbą, sutaupyti daug bereikalingai išleidžiamų sveikatos apsaugos sistemos lėšų kartotiniams tyrimais, mažinti pacientų eiles, įgalinti taikyti naujausius gydymo algoritmus, vertinti gydytojų darbo našumą bei atlikti begalę kitų funkcijų. Jaunųjų gydytojų asociacija suvokia, kaip svarbu Lietuvoje turėti vieningą e. sveikatos sistemą, kuri būtų intuityvi, saugi, efektyvi ir patogi naudoti. Jauniesiems gydytojams išlieka daugybė su ligšioline ir tolimesne Nacionalinės e. sveikatos sistemos plėtra susijusių klausimų. Bendradarbiaudama su Lietuvos gydytojų sąjunga, ši darbo grupė tikisi suformuoti vieningą Lietuvos gydytojų poziciją Nacionalinės e. sveikatos sistemos plėtrai aktualiais klausimais.

 

Jeigu norite prisidėti prie Lietuvos nacionalinės e. sveikatos sistemos analizės ir pasiūlymų jos tobulinimui kūrimo, kreipkitės į darbo grupės pirmininką Rytį Masiliūną (rytis@olimpiados.lt).

Gerosios valdysenos diegimo darbo grupė

 

Lietuva yra pažengusi valstybės valdomų įmonių valdysenos srityje, kurioje nenusileidžia Skandinavijos šalims, laikomomis pasaulinio lygio skaidrumo etalonu. Tačiau lyginant Lietuvos rodiklius su Skandinavijos šalimis akivaizdu, jog ligoninės veikia neefektyviai. Ligoninėms atitenka beveik pusė valstybės skiriamų sveikatos priežiūros lėšų. Dėl to vos keliais procentais padidėjęs efektyvumas, atlaisvintų dešimtis milijonų eurų, kurie galėtų būti panaudoti inovatyvioms gydymo technologijoms, medicinos darbuotojų atlyginimams ir kt. Valstybinėse Lietuvos sveikatos priežiūros įstaigose įdiegus pamatinius valdysenos principus, būtų galima tikėtis daugiau skaidrumo, didesnio visuomenės pasitikėjimo, geresnės paslaugų kokybės. Pagrindinis darbo grupės tikslas - įnešti skaidrumo į sveikatos priežiūros įstaigų veiklą ir paskatinti sveikatos priežiūros įstaigas vadovautis gerosios valdysenos praktika.

Jeigu norite prisidėti prie Gerosios valdysenos diegimo darbo grupės, kreipkitės į darbo grupės pirmininką Martyną Gedminą (mart.gedminas@gmail.com).

Jaunųjų gydytojų rengimo darbo grupė

Žmogiškieji ištekliai yra vienas svarbiausių efektyvios sveikatos apsaugos sistemos aspektų. Ne naujai renovuoti pastatai, moderni aparatūra ar įrenginiai, bet tik kvalifikuoti ir kompetetingi specialistai gali užtikrinti tvarią sveikatos sistemą. Tad kertinis akmuo tvariai sveikatos apsaugos sistemiai yra sveikatos apsaugos specialistų ruošimas. Siekiant tvaresnės ir efektyvesnės sveikatos sistemos, Jaunųjų gydytojų asociacija pradeda nuo pagrindų – nuo jaunųjų gydytojų rengimo kokybės siekimo. Darbo sąlygos, vertinimo kokybė, egzaminavimo skaidrumas, socialinės garantijos ir daugelis kitų sričių, prie kurių JGA pasiruošusi prisidėti siekdama aukščiausios paruoštų specialistų kompetencijos, bendradarbiaujadama su studentų atstovybėmis, rezidentų tarybomis, universitetais bei kitomis organizacijomis.

Jeigu norite prisidėti prie Jaunųjų gydytojų rengimo darbo grupės, kreipkitės į darbo grupės pirmininką Karolį Bareikį (karolisbareikis@gmail.com)