Mūsų veikla

Jaunųjų gydytojų asociacijos struktūra ir delegatai

Aktyvo struktūra
Tapimas Biuro / Aktyvo nariu
Struktūra pagal Aristotelio modelį
JGA delegatai įvairiose kitose organizacijose ir įstaigose
Delegatai Europos medicinos specialistų sąjungoje (UEMS - European Union of Medical Specialists)
Aristotelio modelis.jpg