Jaunųjų gydytojų asociacija reiškia susirūpinimą dėl naujojo Darbo kodekso

September 10, 2015

 

Rugsėjo 10 dieną startuojančioje Seimo rudens sesijoje ministrų kabinetas planuoja pateikti apie pusę tūkstančio įstatymų projektų. Vienas iš svarbiausių teisės aktų, kuriuos šį rudenį turėtų priimti Seimas, yra socialinis modelis, nustatantis liberalesnius darbo santykius, socialinės sistemos reformą ir kitų metų biudžetą. Socialinį modelį sudaro apie 40 įstatymų projektų, iš kurių daugiausia dėmesio turėtų susilaukti naujasis Darbo kodeksas, kuriuo siekiama įgyvendinti didesnį darbo santykių lankstumą balansuojant jį su darbuotojų saugumu.

 

Jaunųjų gydytojų asociacija reiškia susirūpinimą skubotumu priimti naująjį Darbo kodeksą, kadangi kai kurie jo pakeitimai neigiamai paveiks ne tik gydytojus, bet ir visą sveikatos sistemą, o svarbiausia – pacientus. 

 

Naujajame Darbo kodekse nebelieka darbo sutarčių dėl antraeilio darbo. Tai reiškia, kad turint darbo sutartį su vienu darbdaviu, draudžiama dirbti kitoje darbovietėje, akivaizdžiai pažeidžiant Konstitucinę teisę laisvai pasirinkti darbą. Taip pat, galint dirbti tik vienoje įstaigoje, sumažės specialistų konsultantų ligoninėse ir poliklinikose, kur gydytojai dirba mažesniais krūviais. Gydytojai dirbantys ir privačiose, ir valstybinėse ASPĮ turės pasirinkti tik vieną darbovietę, taip dar labiau sumažinant specialistų prieinamumą Lietuvos žmonėms. 

Įsigaliojus naujamam Darbo kodeksui, budėjimas namuose nebus laikomas darbo laiku. Mokant tik už faktiškai dirbtą laiką įteisinama galimybė net dviem savaitėms per mėnesį riboti darbuotojo galimybes laisvai ilsėtis, nes bet kuriuo metu jis gali būti iškviestas į darbą. Šis punktas ypatingai aktualus gydytojams specialistams, dirbantiems endoskopinėse, chiruginėse ir kitose budinčiose tarnybose. 

Labai svarbu tai, kad siūloma panaikinti darbuotojų trijų mėnesių ribotą materialinę atsakomybę už neatsargiais veiksmais padarytą žalą darbdaviui. Siūloma suteikti galimybę darbdaviui, nesikreipiant į darbo ginčus nagrinėjančias institucijas, išskaičiuoti iš darbuotojo darbo užmokesčio šešių atlyginimų dydžio žalą. Sveikatos sektoriuje tai ypatingai svarbu, nes šiuo atveju gydytojams galės būti visa apimtimi perkelta atsakomybė už žalą PSDF ar Sodros biudžetui. 

Naujasis darbo kodeksas taip pat reglamentuoja, kad darbdavys galės nurodyti dirbti dvi ir daugiau valandų viršvalandžių per dieną be darbuotojo sutikimo. Toks reglamentavimas pažeidžia darbuotojo teisę planuoti darbą ir poilsį.

Dar viename punkte yra mažinamas apmokėjimas už viršvalandžius, darbą naktimis, švenčių ir poilsio dienomis, skaičiuojant padidintą tarifą tik nuo nuo bazinio darbo užmokesčio. Taip pat nenumatytas apmokėjimas, kai padidėja darbų mastas bei mažinamas apmokėjimas už atostogas, paliekant darbuotojui jo darbo užmokestį, o ne vidutinį darbo užmokestį.

Vidutinis gydytojo atlyginimas Lietuvoje yra vienas mažiausių Europoje. Dėl to siekdami oraus atlyginimo, beveik visi gydytojai dirba didesniu nei vieno etato darbo krūviu, konsultuoja pacientus keliose gydymo įstaigose, budi iš namų ar užsiima kita su medicina susijusia veikla. Dažnai darbo krūviai, ypač ligoninėse, yra neprognozuojami, tenka padengti sergančius kolegas, dirbti viršvalandžius, už kuriuos neretai papildomai nemokama. 

Argumentuose už naująjį Darbo kodeksą nurodoma, kad neaiškius punktus turėtų patikslinti kolektyvinės sutartys, tačiau jau dvejus metus dirbanti Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos trišalė taryba iki šiol nepriartėjo net prie sutarties projekto. Lietuvos gydytojų sąjungos ir kitų profesinių sąjungų teisininkai yra pasiekę, kad išliktų vyriausybės nutarimas, kuris garantuotų gydytojams, pedagogams ir kitiems specialistams, dirbantiems padidintos psichoemocinės įtampos sąlygomis trumpesnį savaitinį darbo laiką bei ilgesnes nei darbo kodekse nurodytas atostogas. Nors reikia džiaugtis ir šiais saugikliais, tačiau tai nėra pakankama, kadangi šalyse, kurių pavyzdžiu remiantis ir yra siūlomas socialinio modelio įstatymų projektas, egzistuoja stiprios darbuotojų profesinės sąjungos bei yra seniai sudarytos darbuotojų interesus užtikrinančios kolektyvinės sutartys. 

Jaunųjų gydytojų asociacijos nuomone, lygiagrečiai Darbo kodekso projektui privalo būti bendradarbiaujama ir sudarant šakines kolektyvines sutartis, kurios užtikrintų orias asmens sveikatos apsaugos, švietimo ir kituose sektoriuose dirbančiųjų darbo sąlygas. Kitu atveju, priimtas Darbo kodekso projektas dar labiau apsunkins situaciją ir taip sudėtingomis psichoemocinėmis sąlygomis pasižyminčioje sveikatos apsaugos sistemoje.

 

 

Please reload

Featured Posts

Nukeliamas Transform 6.0

March 13, 2020

1/10
Please reload

Naujausi

February 14, 2020

Please reload

Raktiniai žodžiai
Please reload

Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square

© 2020 Jaunųjų gydytojų asociacija

Adresas

Lietuvos jaunųjų gydytojų asociacija
Eivenių g. 2, Kaunas, LT-50009

SEKITE MUS:

  • w-facebook