Europos Jaunųjų Gydytojų Generalinės Asamblėjos Rudens susirinkimas

October 28, 2015

Spalio 23 – 24 dienomis Osle (Norvegija) vyko Europos Jaunųjų Gydytojų (EJD) Asociacijos delegatų Generalinė Asamblėja. Šis susirinkimas buvo labai sėkmingas Lietuvai: JGA buvo pastebėta kaip milžinišką darbą per pusę metų atlikusi organizacija, siekianti jaunųjų gydytojų gerbūvio, Lietuvos atstovas Aurimas Pečkauskas išrinktas į EJD valdybą, bei priimtas sprendimas kitą asociacijos Generalinę Asamblėją 2016 m. pavasarį rengti Vilniuje.

 

 

Spalio 23 – 24 dienomis Osle (Norvegija) vyko Europos Jaunųjų Gydytojų (EJD) Asociacijos delegatų Generalinė Asamblėja. Šis susirinkimas buvo labai sėkmingas Lietuvai: JGA buvo pastebėta kaip milžinišką darbą per pusę metų atlikusi organizacija, siekianti jaunųjų gydytojų gerbūvio, Lietuvos atstovas Aurimas Pečkauskas išrinktas į EJD valdybą, bei priimtas sprendimas kitą asociacijos Generalinę Asamblėją 2016 m. pavasarį rengti Vilniuje.


 

Spalio 23 – 24 dienomis Osle (Norvegija) vyko Europos Jaunųjų Gydytojų (EJD) Asociacijos delegatų Generalinė Asamblėja. Lietuvą atstovavo Aurimas Pečkauskas ir Karolis Bareikis. Asamblėjos metu priimta daugybė Europos jauniesiems gydytojams svarbių sprendimų, prie organizacijos prisijungė nauji nariai, apspręsta tolimesnė EJD veikla.

Asamblėjos rudens susirinkimas buvo labai sėkmingas Lietuvai: JGA buvo pastebėta kaip milžinišką darbą per pusę metų atlikusi organizacija, siekianti jaunųjų gydytojų gerbūvio, Lietuvos atstovas Aurimas Pečkauskas išrinktas į EJD valdybą, bei priimtas sprendimas kitą asociacijos Generalinę Asamblėją 2016 m. pavasarį rengti Vilniuje.

 

Priimti nauji nariai:

Tikruoju nariu priimta „British Medical Association“, kuri yra didžiausia jaunuosius gydytojus reprezentuojanti organizacija Jungtinėje Karalystėje. Šiuo metu jiems ypatingai reikalinga visų Europos jaunųjų gydytojų parama sprendžiant dabartinį konfliktą su vyriausybe dėl sutarčių ir darbo sąlygų nacionalinėje sveikatos sistemoje.

Asocijuotu nariu prisijungus „Turkish Medical Association“, EJD narių skaičius padidėjo iki 21.

 

Priimti svarbūs dokumentai:

„Policy on Management & Leadership“ – dokumentas, nusakantis vadybos ir lyderystės svarbą kiekvieno gydytojo kasdienybėje ir nusakantis šių disciplinų įdiegimo į specialistų ruošimą gaires.

„Policy on Postgraduate Training“ - naujai perdarytas dokumentas, nurodantis gaires dėl rezidentų/jaunųjų gydytojų ruošimo. Tai vienas svarbiausių EJD ir nacionalinių organizacijų dokumentų, kuris reikalingas siekiant bendro sistemingo europinio specialistų ruošimo.

„Call for Improved Training and Working Conditions for Non-Consultant Hospital Doctors in Ireland“, „Motion of Support for UK Junior Doctors“ – oficialūs EJD dokumentai, išreiškiantys 300 000 jaunųjų gydytojų paramą savo bičiuliams iš atitinkamų šalių, siekiant gerinti jų darbo sąlygas ir mokymąsi.

 

Išrinkti nauji EJD valdybos nariai:

President: Sascha Reiff (Malta)

Vice – President: Clara Sofie Bratholm (Norvegija)

Treasurer: Frauke Gundlach (Vokietija)

Administration Officer: Aurimas Pečkauskas (Lietuva)

Communications Officer: Efrem Colonetti (Italija)

EU/EEA Committe Chair: Kitty Mohan (Jungtinė Karalystė)

Postgraduate Training Committee Chair: Brigitta Jazbar (Slovėnija)

Medical Workforce Committee Chair: Tiia Maria Monttinen (Suomija)

AMEE Liaison: Rille Philak (Estija)

 

Tarp Europos jaunųjų gydytojų Lietuva užima vis svarbesnį vaidmenį. Galimybė petis petin dirbti su visais Europos jaunaisiais specialistais yra ir iššūkis, ir garbė!

 

Būk pokyčiu, kurį nori matyti!

 

 

Please reload

Featured Posts

Nukeliamas Transform 6.0

March 13, 2020

1/10
Please reload

Naujausi

February 14, 2020

Please reload

Raktiniai žodžiai
Please reload

Follow Us