Jaunųjų gydytojų asociacijos Valdybos posėdžio ataskaita (2015-12-05 Kaunas)

December 6, 2015

2015 m. gruodžio 5 d. Lietuvos sveikatos mokslų universiteto bibliotekoje įvyko atviras Jaunųjų gydytojų asociacijos Valdybos posėdis, kurio metu aptarti Europos jaunųjų gydytojų asociacijos 2016 m. pavasario asamblėjos Vilniuje organizaciniai reikalai, bendros JGA ir Lietuvos gydytojų sąjungos pozicijos dėl nacionalinės e-sveikatos sistemos formavimas, darbo grupių einamieji darbai ir rezultatai, visuotinio JGA susirinkimo organizavimas, rezidentų pareigybinių nuostatų pataisų vizijos ir darbų plano sudarymas.

Dėl Europos jaunųjų gydytojų asociacijos 2016 m. pavasario asamblėjos Vilniuje

 

Europos jaunųjų gydytojų asociacijos pavasario asamblėja vyks 2016 m. gegužės 12–14 d., “Amberton” viešbutyje, Vilniuje. Šiuo metu renkamos lėšos, reikalingos renginiui suorganizuoti, bendraujama su Europos jaunųjų gydytojų asociacijos valdyba dėl galutinės renginio programos. Dieną prieš renginį (gegužės 12 d.) svarstoma surengti prekonferenciją, kur būtų aptariami šalies rengėjos aktualūs klausimai. Tai galėtų būti jungtinis renginys su ministerijų atstovais, LGS bei universitetų administracija. Kaip pagrindinį asamblėjos kalbėtoją svarstoma pasikviesti Europos sveikatos ir maisto saugumo komisarą Vytenį Povilą Andriukaitį.

 

Dėl bendros JGA ir LGS pozicijos dėl nacionalinės e-sveikatos sistemos

 

Šiuo metu Lietuvos sveikatos priežiūros įstaigose egzistuoja per daug skirtingų elektroninių sistemų, kurios tarpusavyje nesuderinamos (HIS, e-SIS, MedIS, ELI ir kt.). Tai daug kainuoja valstybei, tačiau yra nepraktiška sveikatos apsaugos darbuotojams ir nenaudinga pacientams. LGS Tarybos posėdžio metu buvo iškeltas pasiūlymas iš LGS ir JGA narių sudaryti jungtinę darbo grupę, kuri parengtų pagrįstą nuomonę dėl nacionalinės e-sveikatos sistemos Lietuvoje. JGA Valdybos posėdžio metu suformuota JGA Nacionalinės e-sveikatos sistemos darbo grupė, kurios tikslas – aprašyti skirtingas elektronines sistemas, jų pliusus ir minusus bei parengti jaunųjų gydytojų nuomonę dėl nacionalinės e-sveikatos sistemos.

 

Dėl JGA darbo grupių progreso

 

Jaunųjų gydytojų asociacija tapo LiJOT nare stebėtoja, po metų turime galimybę į LiJOT stoti tikruoju nariu. Taip pat JGA gali deleguoti du narius į Lietuvos gydytojų sąjungos Tarybą, kurioje jaunieji gydytojai sutikti ir priimti labai palankiai. Į LGS verta stoti visiems jauniesiems gydytojams, kadangi gaunama naudinga teisinė parama ir konsultacijos.

 

Medicinos studentų, rezidentų ir jaunųjų gydytojų forumas (MSRG), kurį sudaro 5 VU SA, 5 LSMU SA ir 2 JGA delegatai, gavo laišką iš SAM dėl valstybės finansuojamų rezidentūros vietų skaičiaus ir paskirstymo tarp specialybių. MSRG ir JGA nuomonės esmė: valstybė (už tai atsakingos institucijos) turi pati nustatyti specialistų poreikį bei jo skaičiavimo strategiją ateičiai, taip išvengiant universitetų ir profilinių klinikų interesų. Tuo tarpu pirminės sveikatos priežiūros optimizavimo darbo grupė posėdžio metu sutarė dėl terminų galutinio idėjų paketo Vilniaus savivaldybei pateikimui.

 

Lapkričio mėnesį JGA organizavo Įrodymais pagrįstos medicinos konferenciją. Po koferencijos padarytas apibendrinimas, kuriame nurodytos sėkmingos ir tobulintinos konferencijos organizavimo detalės. Tuo tarpu vasario 8–9 d. LSMU numatomi JGA organizuojami konfliktų sprendimo mokymai. Ateityje bendraujant su LGS ketinama rengti mokymus apie krizių komunikaciją bei mediaciją kaip teisinių konfliktų alternatyvą.

 

Dėl JGA visuotinio susirinkimo 2016 m. sausio mėnesį

 

JGA visuotinis susirinkimas bus skelbiamas 2016 m. sausio 16 d., preliminariai Vilniuje VU Bibliotekos MKIC. Bus JGA Prezidento, Valdybos ir Revizijos komisijos rinkimai. Balsavimas slaptas, į Revizijos komisiją – atviras, kandidatūra vietoje. Bendra informacija bus paviešinta bent 30 d. prieš renginį nariams el. paštu, svetainėje jauniejigydytojai.lt ir JGA Facebook paskyroje.

Dėl rezidentų pareigybinių nuostatų

 

Šiuo metu rezidentai nežino, kokios tiksliai yra jų pareigos, kompetencijų ribos ir atsakomybė, kadangi rezidento kompetencijas, teises, pareigas ir atsakomybę reglamentuojantys teisiniai aktai prieštarauja vienas kitam. Jaunųjų gydytojų asociacija užsibrėžė parengti pavyzdinių pareigybinių nuostatų šabloną, kuriame neliktų neaiškių, interpretuotinų vietų. Pagal jį atskiros gydymo įstaigos galėtų susidaryti savo vidaus teisinius aktus, jų keitimas tektų įstaigoje dirbantiems rezidentams ar rezidentų taryboms. Rengiant šabloną tikimasi glaudžiai bendradarbiauti su Teisės klinika.

 

Platesnė Jaunųjų gydytojų asociacijos Valdybos posėdžio ataskaita prieinama nuspaudus šią nuorodą (kad dokumentą galėtumėte atsidaryti, jį reikia parsisiųsti).

 

Please reload

Featured Posts

Nukeliamas Transform 6.0

March 13, 2020

1/10
Please reload

Naujausi

February 14, 2020

Please reload

Raktiniai žodžiai
Please reload

Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square

© 2020 Jaunųjų gydytojų asociacija

Adresas

Lietuvos jaunųjų gydytojų asociacija
Eivenių g. 2, Kaunas, LT-50009

SEKITE MUS:

  • w-facebook