Jaunųjų gydytojų asociacija reiškia susirūpinimą dėl siūlomų Pagalbinio apvaisinimo įstatymo pataisų

December 2, 2016


Jaunųjų gydytojų asociacija reiškia didelį susirūpinimą dėl pasiūlytų “Pagalbinio apvaisinimo įstatymo Nr. XII-2608 3, 10 ir 17 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projekto” pataisų. Pagalbinis apvaisinimas yra vienas iš sveikatos priežiūros klausimų, susiduriančių su didžiausiu išankstiniu nusistatymu ir ideologinių pažiūrų priešprieša.

 

Nepaisant to, kad daugiau nei 50 tūkstančių Lietuvos porų susiduria su dėl nevaisingumo kylančiais emociniais, finansiniais ir socialiniais iššūkiais, Pagalbinio apvaisinimo įstatymo priėmimas užtruko daugiau nei dešimtmetį. Šių metų rugsėjo mėnesį LR Seimas priėmė modernų, tarptautinius teisės aktus bei gerąją klinikinę praktiką atitinkantį Pagalbinio apvaisinimo įstatymą, kuriuo įteisinta nevaisingų porų teisė gauti moderniausią prieinamą gydymą. Priimtasis įstatymas kiekvienam Lietuvos piliečiui garantavo teisę su šeimos planavimu susijusius sprendimus priimti laisva valia bei apsisprendimu, atsižvelgiant į savo išpažįstamas moralines nuostatas. 

Esame įsitikinę, kad sveikata yra viena svarbiausių mūsų šalies žmonių vertybių, todėl jai pasiekti taikomos priemonės turėtų būti pažangios ir racionalios, svarbūs su Lietuvos žmonių sveikata susiję sprendimai turėtų būti priimti argumentuotų diskusijų metu ir paremti įrodymais pagrįstais principais. Tuo tarpu ketvirtadienį pateiktoje įstatymo pataisoje šių principų pasigendame. 

Jaunųjų gydytojų asociacija apgailestauja, kad stengiantis skubos tvarka įstatymiškai reglamentuoti sprendimus, prieštaraujančius geriausiam pacientų interesui, bei manipuliuojant jautriomis sąvokomis klaidinama Lietuvos visuomenė. 

Norime pabrėžti, jog natūraliomis sąlygomis tik apie 30 proc. apvaisinimo atvejų baigiasi gimdymu: apie 50 proc. apvaisintų embrionų savaime nunyksta prieš implantaciją moters gimdoje, dar 20 proc. atvejų įvyksta savaiminiai persileidimai [1]. Todėl argumentas, kad užšaldyti embrionus yra neetiška yra klaidinantis. 

Modernaus pagalbinio apvaisinimo atveju klinikinių nėštumų (pataisyta) skaičius siekia 25 proc [2]. Remiantis Italijos vaisingumo klinikų duomenimis, įstaigose, kuriose vykdomas kiaušialąsčių šaldymas, sėkmingų nėštumų dažnis tesiekia 5 proc [3]. Uždraudžiant embrionų šaldymą yra pažeidžiami teisėti pacientų lūkesčiai gauti pažangiausią gydymą poroms, siekiančioms susilaukti vaikų [4].


Siūlomoje įstatymo pataisoje nurodytos nuostatos ženkliai prailgintų vidutinį laiką iki sėkmingo nėštumo ir išnešiojimo. Uždraudus embrionų šaldymą bei ribojant sukuriamų embrionų skaičių ženkliai padidėtų moterims skiriamų medikamentų kiekis bei taikomų procedūrų skaičius. Tai padidintų miego sutrikimų, endokrininės sistemos ligų, svorio prieaugio ir daugelio kitų komplikacijų riziką. 

Taip pat norime pabrėžti, kad net ir po sėkmingo apvaisinimo dėl chromosomų skaičiaus pokyčių ar kitų genetinių mutacijų embrionui gali nebūti tolesnių galimybių vystytis. Šie atvejai baigiasi nesėkminga implantacija ar persileidimu. Kitais atvejais įvykus genetinėms mutacijoms embrionas gali virsti vėžinėmis ląstelėmis, keliančiomis pavojų motinos gyvybei. Tokiais atvejais apvaisinti embrionai neturi ir teorinės galimybės vystytis į žmogų. 

Jaunųjų gydytojų asociacija, rūpindamasi gyventojų sveikata ragina LR Seimo narius atmesti pasiūlytas įstatymo pataisas ir palikti galioti rugsėjį priimtą Pagalbinio apvaisinimo įstatymą. Esame įsitikinę, kad šiuo įstatymu užtikrinama Lietuvos piliečių teisė į kokybiškas sveikatos priežiūros paslaugas bei gerbiama jų pasirinkimo laisvė.

 

1. Macklon NS, Geraedts JP, Fauser BC. Conception to ongoing pregnancy: the 'black box' of early pregnancy loss. Hum Reprod Update. 2002 Jul-Aug;8(4):333-43.

 

2. European Society of Human Reproduction and Embryology. Focus on Reproduction, September, 2016. 

 

3. Scaravelli G1, Vigiliano V, Mayorga JM, Bolli S, De Luca R, D'Aloja P. Analysis of oocyte cryopreservation in assisted reproduction: the Italian National Register data from 2005 to 2007. Reprod Biomed Online. 2010 Oct;21(4):496-500.

 

4. Society for Reproductive Medicine and Society for Assisted Reproductive Technology. Mature oocyte cryopreservation: a guideline. The Practice Committees of the American Society for Reproductive Medicine and the Society for Assisted Reproductive Technology

Please reload

Featured Posts

Nukeliamas Transform 6.0

March 13, 2020

1/10
Please reload

Naujausi

February 14, 2020

Please reload

Raktiniai žodžiai