Jaunųjų gydytojų rezoliucija dėl vaikų patiriamo smurto artimoje aplinkoje

February 10, 2017

Jaunųjų gydytojų asociacija (JGA) ir Lietuvos medicinos studentų asociacija (LiMSA), reaguodamos į pastarųjų savaičių smurto prieš vaikus protrūkius, atkreipia dėmesį, kad tai nėra vienetiniai atvejai, o keli iš daugelio, vykstančių nuolat. Nepaisant to, kad Jungtinių Tautų Vaiko teisių konvencija (JT VTK) [1] buvo priimta dar 1989 metais, daugelyje šalių fizinės bausmės yra teisiškai legalios ir socialiai priimtinos. [2] Moksliniais tyrimais įrodyta, kad neigiamos patirtys vaikystėje turi ilgalaikes pasekmes vaikų vystymuisi, įskaitant ir struktūrinius smegenų pokyčius. [3]

 

Suprasdami, kad sveikata – tai ne tik fizinė, bet ir psichikos, ir socialinė gerovė, manome jog:
 

 1. Socialinės apsaugos sektorius, kaip ir šiuolaikinė medicinos praktika, privalo remtis mokslu pagrįstais įrodymais bei pasaulyje pripažintais didelės apimties moksliniais tyrimais. Remiantis Pasaulinės sveikatos organizacijos dokumentu Global Status Report on Violence Prevention 2014 [4] ir JT VTK pabrėžia, kad visų rūšių fizinės bausmės ir visos kitos žiaurios ir žeminančios bausmių formos privalo būti kaip įmanoma greičiau teisiškai uždraustos ir eliminuotos. Į fizinio smurto sąvoką aiškiai įeina: emocinis, fizinis, seksualinis smurtas ir vaiko nepriežiūra.
   

 2. Svarbu užtikrinti, kad Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba (toliau – Tarnyba) tinkamai vykdytų savo tiesiogines pareigas. Vaikų ligų gydytojai, vaikų ir paauglių psichiatrai aktyviai kreipiasi į Tarnybą, informuodami apie nustatytą smurtą prieš vaiką artimoje aplinkoje, tačiau dažnai Tarnybos raštiški atsakymai būna formalūs, smurtas tose pačiose šeimose kartojasi ir tie patys vaikai pakartotinai patenka į vaikų ligų bei psichiatrijos skyrius dėl fizinio, emocinio, seksualinio smurto ar nepriežiūros nulemtų sveikatos sutrikimų. Manome, kad turi būti užtikrintas efektyvus socialinių darbuotojų darbas, pakankamas gerai paruoštų dirbančių specialistų skaičius. Be to, būtina garantuoti Tarnybos ir medikų efektyvų bendradarbiavimą, teikiant adekvačią ir realią pagalbą vaikui. Siūlome kiek įmanoma mažinti biurokratinę šio proceso dalį situacijose, kai būtinas greitas reagavimas.
   

 3. Tikslinga didinti socialinės ir psichologinės pagalbos prieinamumą labiau pažeidžiamoms šeimoms (turinčioms mažamečių vaikų, daugiavaikėms šeimoms, šeimoms, turinčioms neįgalių ar sunkiomis lėtinėmis ligomis sergančių vaikų), raginti pažeidžiamas šeimas kreiptis psichologinės ar socialinės pagalbos sprendžiant šeimoje kylančias problemas. Norime pabrėžti, jog psichologų, ypač teikiančių nemokamas paslaugas, labai trūksta mažesniuose Lietuvos miestuose ir kaimuose.
   

 4. Labai svarbu skirti ypatingą dėmesį šeimoms, kurios identifikuojamos kaip socialinės rizikos grupė dėl piktnaudžiavimo alkoholiu ar narkotinėmis medžiagomis. Moksliniais tyrimais įrodyta, jog šeimose, kuriose tėvai vartoja narkotines medžiagas, vaikai dažniau patiria visų formų smurtą. [5]
   

 5. Derėtų aiškiai suformuluoti ir visuomenei viešojoje erdvėje išaiškinti 49 straipsnio 1 punktą, kuriame nurodoma vaiko atsakomybė už jo pareigas ir tų pareigų laikymąsi bei pasekmės jų nesilaikant. Dalis šeimų Lietuvoje šiuo metu yra susirūpinę dėl smurto prieš vaikus įstatymo pataisų patvirtinimo, kuriose draudžiamos fizinės bausmės, draudžiamas vaiko laisvės ribojimas. Šeimos, interpretuodamos įstatymą, baiminasi, jog tuo atveju neturės teisės auklėdami savo vaikus formuoti aiškių vaiko elgesio ribų ir struktūruoti jų aplinkos, kai už taisyklių pažeidimus vaikas turėtų susilaukti atitinkamų pasekmių pagal susitarimą.

 

Pateikiame esminius vaiko žmogiškąjį orumą paremiančius punktus, išvardintus Suomijos Nacionaliniame veiksmų plane, siekiančiame sumažinti fizines bausmes vaikams 2010–2015 [6]:

 

 1. Vaikai ir suaugusieji privalo vieni kitus gerbti ir vertinti.
   

 2. Vaikai turi teisę būti auginami pozityviai, turėti saugų ir gerą gyvenimą.
   

 3. Vaikai nėra suaugusiųjų veiksmų objektai, bet žmonės su savo teisėmis.
   

 4. Žmogiškasis orumas įpareigoja visos smurto formas laikyti nepriimtinomis.
   

 5. Vaikystė yra vertingas gyvenimo etapas.
   

 6. Fizinės bausmės yra rimta grėsmė vaiko augimui ir vystymuisi.

 

Jaunųjų gydytojų asociacija ir Lietuvos medicinos studentų asociacija tiki, kad suvienijus jėgas, drąsiai kalbant apie esamas problemas ir imantis jų sprendimo, galima pasiekti, kad Lietuvoje nebeliktų skriaudžiamų vaikų. Raginame visas valstybės institucijas kuo labiau sumažinti biurokratinę naštą sprendžiant šias problemas bei siūlome savo pagalbą ir bendradarbiavimą.

 

Dokumento nuoroda PDF formatu

 

1. The United Nations. 1989. Convention on the Rights of the Child. Treaty Series 1577 (November).

 

2. UN Committee on the Rights of the Child (CRC), General comment No. 8 (2006): The Right of the Child to Protection from Corporal Punishment and Other Cruel or Degrading Forms of Punishment (Arts. 19; 28, Para. 2; and 37, inter alia), 2 March 2007, CRC/C/GC/8, available at: http://www.refworld.org/docid/460bc7772.html [accessed 8 February 2017].

 

3. National Scientific Council on the Developing Child (2004). Young Children Develop in an Environment of Relationships. Working Paper No1.

 

4. UN World Health Organization (WHO), Global Status Report on Violence Prevention 2014, 2014, ISBN 978 92 4 156479 3, available at: http://www.refworld.org/docid/54aa8de14.html [accessed 8 February 2017]

 

5. Child Welfare Information Gateway. (2014). Parental substance use and the child welfare system. Washington, DC: U.S. Department of Health and Human Services, Children's Bureau.

 

6. Ministry of Social Affairs and Health (2011), Don’t hit the child! National Action Plan to Reduce Corporal Punishment of Children 2010–2015, Helsinki: Ministry of Social Affairs and Health.

 

Please reload

Featured Posts

Nukeliamas Transform 6.0

March 13, 2020

1/10
Please reload

Naujausi

February 14, 2020

Please reload

Raktiniai žodžiai
Please reload

Follow Us
 • Facebook Basic Square
 • Twitter Basic Square
 • Google+ Basic Square

© 2020 Jaunųjų gydytojų asociacija

Adresas

Lietuvos jaunųjų gydytojų asociacija
Eivenių g. 2, Kaunas, LT-50009

SEKITE MUS:

 • w-facebook