Jaunųjų gydytojų etapinės kompetencijos: nuo pradžių

February 20, 2017

Sveikatos apsaugos ministerijai paskelbus apie ketinimus plėsti gydytojų rezidentų atsakomybių ribas, diegiant etapinių kompetencijų modelį, Jaunųjų gydytojų asociacija (JGA) sulaukė daug klausimų iš žiniasklaidos bei visuomenės atstovų. Dėl to siekiame dar kartą išsakyti jaunųjų gydytojų poziciją šia tema.

 

Kompetencijomis grįstos medicinos studijos yra viena pagrindinių Jaunųjų gydytojų asociacijos veiklos krypčių nuo tada, kai tapome Europos jaunųjų gydytojų asociacijos (European Junior Doctors) nariais. Lietuva yra viena iš nedaugelio Europos valstybių, kurioje rezidentai yra ne tik gydytojai, bet ir studentai. Dėl to iki šiol nėra aiškiai apibrėžtos gydytojų rezidentų kompetencijų bei atsakomybių ribos: pavyzdžiui, vienose ligoninėse gydytojai rezidentai gali savarankiškai išrašyti kompensuojamuosius vaistus, o kitose – ne. 

 

Pirmą kartą šį klausimą viešai aptarinėjome Europos jaunųjų gydytojų asamblėjoje Vilniuje 2016 m. gegužės mėnesį. Diskusijoje dalyvavo universitetų bei Sveikatos apsaugos ministerijos atstovai. Po renginio gavome stiprų Europos organizacijos palaikymą bei raginimą toliau kartu dirbti diegiant kompetencijomis grįstą edukacijos modelį (Competence-based medical education – CBME) rezidentūros studijose. 

 

Vakarų Europos šalių rezidentūros studijos turi esminį skirtumą: Vokietijoje, Anglijoje, Estijoje ir kitose šalyse, rezidentai per studijų metus pakopomis įgauna vis daugiau atsakomybių. Pavyzdžiui, pradedantysis ortopedijos-traumatologijos rezidentas dirba su nuolatine priežiūra. Įgijęs dalį žinių, kurios patvirtinamos atliktų įgūdžių vertinimu ar išlaikytais egzaminais, jis gali atlikti žaizdų sutvarkymą ar pritaikyti įtvarus savarankiškai. Vėliau galima atlikti nesudėtingas chirurgines operacijas, o rezidentūros pabaigoje – visas gydytojui specialistui priklausančias kompetencijas be nuolatinės priežiūros. 

 

Dabartinė situacija Lietuvoje 

 

Lietuvoje gydytojai rezidentai rezidentūros metu rotuoja per įvairias klinikines disciplinas ciklų principu, gauna įskaitas, o rezidentūros pabaigoje laiko baigiamąjį egzaminą. Kartais baigiamasis egzaminas būna vienintelis atsiskaitymas per visus rezidentūros metus. Šiuo metu jaunasis gydytojas, dirbantis rezidentūros bazėje, iki pat jos baigimo teisiškai negali atlikti jokių procedūrų ar priimti klinikinių sprendimų savarankiškai. Netgi tie ketverius-penkerius metus prasimokę rezidentai, kurie jau po mėnesio taps licenzijuotais gydytojais, teisiškai negali priimti nei vieno savarankiško klinikinio sprendimo.

 

Jaunųjų gydytojų asociacijos įsitikinimu, kiekvienos specialybės gydytojas rezidentas jau antrame rezidentūros kurse tam tikrus sprendimus gali priimti taip pat gerai, kaip ir pabaigęs rezidentūrą, kas atsispindi realioje kasdienėje klinikinėje praktikoje. Vis dėlto skirtingai įvairių asmens sveikatos priežiūros įstaigų interpretuojami teisiniai dokumentai sudaro didelius teisių ir pareigų netolygumus tarp rezidentūros bazių. Rezidento kasdienį darbą reglamentuoja įvairūs teisės aktai, ne tik Medicinos praktikos įstatymas, bet ir Vyriausybės įstatymas dėl gydytojų rengimo, pavyzdiniai pareiginiai rezidento nuostatai ir medicinos gydytojo licencijoje esantys įpareigojimai, rezidentūros programa. 

 

Gydytojo rezidento rengimas yra grįstas glaudaus profesinio santykio su vyresniais kolegomis ir mokytojais kūrimu bei palaikymu, todėl nuoseklus konsultavimosi ir patirties iš vyresnių medikų perėmimo procesas yra svarbi jaunojo gydytojo formavimo grandis. Etapinių kompetencijų įvedimas dar labiau sustiprintų mokinio ir mokytojo santykį. Viena iš esminių gydytojo rezidento atsakomybių būtent ir yra gerai suprasti bei atskirti, kur pasibaigia jo kompetencijų ribos ir kada būtina kreiptis pagalbos į labiau patyrusį gydytoją – deja, šiuo metu ši linija nėra apibrėžta. 

 

Gydytojo profesija yra neišvengiamai susijusi su atsakomybe, tačiau tinkamai pasiruošus ji tampa ne našta, bet privilegija. Šiuo metu Lietuvoje gydytojai rezidentai susiduria su situacija, kai gavus specialisto licenciją klinikinė praktika ir su tuo susijusi atsakomybė pasikeičia dramatiškai. Staiga jaunasis gydytojas visus sprendimus turi priimti savarankiškai. Tolygiam būsimo sveikatos specialisto augimui yra svarbu kuo anksčiau palaipsniui prisiimti atsakomybę, kad į rankas gavus licenciją, ji nepasirodytų pernelyg didelė.

 

Įteisinus etapines kompetencijas bei jas sertifikuojant ar kitu būdu oficialiai patvirtinant, rezidento vadovai užtikrintų, kad šis jau turi pakankamai įgūdžių ir nurodytus klinikinius sprendimus gali priimti savarankiškai. Tam reikėtų pakeisti teisės aktus. Vis dėl to, sprendimus dėl konkrečių etapinių kompetencijų įvedimo turėtų padaryti universitetų profilinės klinikos – tai reikalautų atnaujinti rezidentūros studijų programas. Manome, jog pakeitus teisinę bazę, galėtų startuoti kelios pilotinės rezidentūrų programos, kuriose jau ir dabar viskas vyksta tokiu pagrindu. Kitos rezidentūros galėtų sekti geraisiais pavyzdžiais ir savo programas galutinai pakeisti iki 2025 m.

 

Jaunosios skubiosios medicinos gydytojos rezidentės pasiūlytas etapinių kompetencijų pavyzdys

 

Kaip teoriškai galėtų atrodyti skubiosios medicinos rezidentūros programa, sukurta pagal etapinių kompetencijų modelį:

 

Pirmieji metai: neurologinis ištyrimas, skubieji ultragarso protokolai, paprastų žaizdų chirurginį sutvarkymas, juosmeninė punkcija, arterinio kraujo dujų tyrimas, intraosalinės adatos įvedimas, vadovavimas pradiniam gaivinimui.

 

Antrieji metai: nosies tamponada, otoskopija, tracheostominio vamzdelio įvedimas ir pakeitimas, kraujagyslių punkcija ir kateterizavimas ultragarso kontrolėje, kardioversija, vadovavimas specializuotam gaivinimui, pleuros punkcija ir drenavimas, pradinė dirbtinė plaučių plaučių ventiliacija.

 

Tretieji metai: nesudėtingų traumų atstatymas ir imobilizacija, sudėtingesnių žaizdų chirurginis sutvarkymas, įvairios akių traumų procedūros, cistostomija. 

 

Ketvirtieji metai: visos prieš tai išvardytas procedūros vaikams.

 

Penktieji metai: ginekologinis ištyrimas, nekomplikuoto gimdymo priėmimas, vadovavimas masinių nelaimių atveju.

 

Įgytas kompetencijas  gydytojas rezidentas turi teisę “išsivežti” su savimi už rezidentūros bazės ribų. Vadinasi, dalį išmoktų įgūdžių jaunasis gydytojas galės teikti pacientams kitose ligoninėse, ne tik savo rezidentūros bazėje. Pavyzdžiui, 3-ių metų vyresnysis ortopedijos traumatologijos rezidentas turėtų galėti savarankiškai atlikti kai kurių mažiau komplikuotų traumų atstatymą ir imobilizaciją, sudėtingesnių žaizdų chirurginį sutvarkymą. Jis savarankiškai pasirašo visus dokumentus, nuo paciento informuoto sutikimo formos iki statistinio talono, už tai gaudamas atitinkamą atlygį. 

 

Norime aiškiai atskirti priverstinį gydytojų įdarbinimą rajonų ligoninėse nuo etapinėmis kompetencijomis grįstos rezidentūros programos. Jaunųjų gydytojų asociacija griežtai pasisako prieš rezidentų priverstinį įdarbinimą. Gydymo paslaugų prieinamumo problema yra aktuali, reikalauja progresyvių sprendimų. Būtent etapinėmis kompetencijomis grįsta rezidentūra suteikia rezidentui galimybę savo noru papildomų įgūdžių įgyti ir mažesnėse ligoninėse arba ten pritaikyti jau įgytus, kartu užtikrinant tolygesnį sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą.

 

Etapinių kompetencijų sistema turi tarnauti visiems, o visų pirma – pacientui. Manome, kad tai svarbus žingsnis, kuriant pažangią sveikatos apsaugos sistemą, kuri bus labiau prieinama pacientui ir ugdys ateities gydytojus. 

 

 

Please reload

Featured Posts

Nukeliamas Transform 6.0

March 13, 2020

1/10
Please reload

Naujausi

February 14, 2020

Please reload

Raktiniai žodžiai
Please reload

Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square

© 2020 Jaunųjų gydytojų asociacija

Adresas

Lietuvos jaunųjų gydytojų asociacija
Eivenių g. 2, Kaunas, LT-50009

SEKITE MUS:

  • w-facebook