Naujasis Darbo kodeksas ir Nacionalinės sveikatos sistemos Šakos kolektyvinė sutartis

July 2, 2017

 

2017 m. liepos 1 d. Lietuvoje įsigaliojo naujasis Darbo kodeksas, 2017 m. birželio 16 d. buvo pasirašyta pirmoji istorijoje Lietuvos Nacionalinės sveikatos sistemos Šakos kolektyvinė sutartis, kuri galios iki 2018 birželio 30 d.

 

Visos sveikatos specialistų anksčiau turėtos socialinės garantijos iš ankstesnio Darbo kodekso ar LR Vyriausybės nutarimų yra perkeltos į naujai pasirašytą kolektyvinę šakos sutartį. Joje nurodytos sąlygos bus taikomos sąraše nurodytoms LNSS įstaigoms ir visiems jose dirbantiems darbuotojams. Primename, jog Jaunųjų gydytojų asociacija yra asocijuota Lietuvos sveikatos apsaugos darbuotojų profesinės sąjungos narė, todėl ir jaunųjų gydytojų interesai bus atstovaujami profesinės sąjungos lygmenyje.

 

Keletas pagrindinių naujojo Darbo kodekso nuostatų:

 • Atsiranda naujos darbo sutarčių rūšys. Iš jų aktualiausios: 

  • Darbo keliems darbdaviams sutartis. Nuo dabar bus galima sudaryti sutartį su keliais darbdaviais, pavyzdžiui, universitetu ir ligonine. Darbo keliems darbaviams darbo sutartis gali būti patogi SPĮ, turinčioms filialus ar privatiems SPĮ tinklams, turintiems kelias pacientų priėmimo vietas. Skirtingoms įstaigoms daug paprasčiau sudaryti įprastą terminuotą ar neterminuotą darbo sutartį

  • Pameistrystės darbo sutartis, kuri leidžia mokymąsi darbo vietoje. Šis dokumentas gali pakeisti trišales darbo sutartis tarp studento, darbo vietos ir ugdymo institucijos. Pameistrystės sutarties maksimali trukmė - 6 mėnesiai. 

 • Nuo šiol darbo laiko kontrolė paliekama darbuotojui, tai yra, įsidarbinant įstaigos neturėtų prašyti pažymų apie dabartinį darbo krūvį. Maksimalus darbo krūvis išlieka toks pat – 1,5 etato. 

 • Sveikatos specialistams vidutinis darbo laikas išlieka nepakitęs. Vis dėlto naujajame Darbo kodekse nurodyta, jog vidutinis darbo laikas per 7 dienas negali būti didesnis kaip 48 val. Tai reiškia, jog gydytojams rezidentams ir gydytojams specialistams, kurie dėl savo specialybės darbo specifikos (chirurgija, kitos intervencinės profesijos) praktiškai išdirba daugiau nei 38 val. per savaitę, kaip dabar nurodyta oficialiuose darbo grafikuose, bus galima gauti didesnį apmokėjimą.

 • Budėjimų namuose laikas nebus laikomas darbo valandomis. Budėti namuose bus galima ne ilgiau kaip 7 dienų nepertraukiamą periodą per 4 savaites. Už tai mokama 20% nuo vidutinio mėnesinės algos, vadinasi, sąlygos specialistams pagerėjo. Darbas iškvietus iš budėjimo namuose apmokamas pagal valandinį atlygį. 

 • Nuo dabar darbdaviai turės parengti pareigybinius aprašus su nurodytomis darbuotojo funkcijomis ir pareigomis.

Sveikatos specialistams aktualių naujojo Darbo kodekso pokyčių santrauką galite pežiūrėti advokato dr. Nerijaus Kasiliausko parengtoje medžiagoje, kuri buvo pristatyta LSADPS konferencijoje 2017 birželio 9 d.


Pagrindinės naujosios Šakos kolektyvinės sutarties nuostatos:

 • Terminuota darbo sutartis gali būti sudaroma nuolatinio pobūdžio darbui LNSS įstaigos kolektyvinėje sutartyje nustatytais atvejais ir tvarka, LNSS įstaigos Vidaus, ar Darbo tvarkos taisyklėse.

 • Apie numatomus darbo organizavimo pakeitimus, kai planuojama keisti būtinąsias darbo sąlygas, darbdavys privalo įspėti darbuotoją prieš 1 mėnesį.

 • Darbo sutartis nutraukiama įspėjus darbuotoją:

  • prieš 2 mėnesius;

  • prieš 4 mėnesius darbuotojus, kuriems iki teisės gauti visą senatvės pensiją liko ne daugiau kaip 5 metai ar asmenis iki 18 metų, neįgaliuosius, darbuotojus, auginančius vaikų iki 14 metų.

 • Darbuotojas privalo atlyginti visą padarytą žalą, bet ne daugiau kaip jo 3 vidutinių mėnesinių darbo užmokesčių dydžio, išskyrus įstatyme numatytus atvejus, kai atlyginama visa padaryta žala.

 • Darbo ir poilsio laikas:

  • darbo grafikai ir jų pakeitimai turi būti suderinti su darbuotojų atstovais;

  • budėjimas namuose prilyginamas ne mažiau kaip pusei darbo laiko;

  • darbuotojų kasmetinės atostogos skaičiuojamos kalendorinėmis dienomis atitinkamai 36, 37, 38, 42 kalendorinės dienos.

 • Darbo užmokestis:

  • į Privalomojo sveikatos draudimo fondo (toliau – PSDF) biudžetą surinkus papildomas įplaukas/įmokas (PSDF pajamas), atitinkama PSDF biudžeto lėšų suma privalo būti skiriama LNSS įstaigų darbuotojų darbo užmokesčiui didinti;

  • darbuotojui, greta savo pareigų atliekančiam laikinai nesančio darbuotojo darbą arba nuolatinai sugretinus dvi pareigas, mokama ne mažiau 50 proc. nesančio darbuotojo tarifinio ar mėnesinio atlygio priedas

  • darbuotojams, dirbantiems kenksmingų veiksnių veikiamose darbo vietose pagal faktiškai dirbtą laiką mokamas 20 proc. vidutinio darbo užmokesčio priedas;

  • darbuotojams, dirbantiems pavojingų veiksnių veikiamose darbo vietose pagal faktiškai dirbtą laiką mokamas 15 proc. vidutinio darbo užmokesčio priedas.

 • Išeitinė išmoka, atsižvelgiant į darbuotojo nepertraukiamąjį stažą įstaigoje:

  • iki dvylikos mėnesių – vieno mėnesio vidutinio darbo užmokesčio dydžio;

  • nuo dvylikos iki trisdešimt šešių mėnesių – dviejų mėnesių vidutinio darbo užmokesčio dydžio;

  • nuo trisdešimt šešių iki šešiasdešimties mėnesių – trijų mėnesių vidutinio darbo užmokesčio dydžio;

  • nuo šešiasdešimties iki šimto dvidešimties mėnesių –  keturių mėnesių vidutinio darbo užmokesčio dydžio;

  • nuo šimto dvidešimties iki dviejų šimtų keturiasdešimties mėnesių – penkių mėnesių vidutinio darbo užmokesčio dydžio;

  • daugiau kaip dviejų šimtų keturiasdešimties mėnesių – šešių mėnesių vidutinio darbo užmokesčio dydžio.

Ši informacija parengta, remiantis advokato dr. Nerijaus Kasiliausko pristatymu LSADPS konferencijoje 2017 birželio 9 d.

 

 

Please reload

Featured Posts

Nukeliamas Transform 6.0

March 13, 2020

1/10
Please reload

Naujausi

February 14, 2020

Please reload

Raktiniai žodžiai
Please reload

Follow Us
 • Facebook Basic Square
 • Twitter Basic Square
 • Google+ Basic Square

© 2020 Jaunųjų gydytojų asociacija

Adresas

Lietuvos jaunųjų gydytojų asociacija
Eivenių g. 2, Kaunas, LT-50009

SEKITE MUS:

 • w-facebook