Jaunųjų gydytojų asociacijos reakcija į LR Seimo nario Antano Matulo pranešimą spaudai

 

Jaunųjų gydytojų asociacija (JGA), reaguodama į LR Seimo nario Antano Matulo 2017 m. rugsėjo 8 d. išplatintą pranešimą spaudai, reiškia susirūpinimą, jog siekant politinių dividendų bandoma suklaidinti visuomenę.

 

Nuo 2017 m. vasario Sveikatos apsaugos ministerijos (SAM) Farmacijos departamente nuotoliniu būdu, dalį laiko (po 0,25 et.) pradėjo dirbti keturi rezidentūros studijas atliekantys Lietuvos sveikatos mokslų universiteto (LSMU) Klinikinės farmakologijos rezidentai, LSMU įgiję biomedicinos mokslų magistro laipsnį bei medicinos gydytojų licencijas. Klinikinės farmakologijos studijoms vykstant Lietuvos sveikatos mokslų universitete bei LSMU ligoninės Kauno klinikose, gydytojams pasiūlyta dirbti nuotoliniu būdu. Kaip įvardinama darbo sutartyse, konkrečios užduotys pateikiamos elektroniniu paštu ar telefonu, o į Farmacijos departamentą Vilniuje atvykstama vykstant posėdžiams ar pasitarimams, kuriuose pateikiami darbo rezultatai, vyksta darbų aptarimas. Nuotolinis darbas yra visame pasaulyje bebaigianti įsitvirtinti darbo organizavimo forma.
 

Apmaudu, kad Seimo narys vadovaujasi iškreipta nuotolinio darbo samprata, suskumba žarstytis kaltinimais ir daryti populistines išvadas, menkindamas Farmacijos departamento darbuotojų atliekamą darbą. Be to, A. Matulo išsakyta mintis „toks įdarbinimas su teise nesilankyti darbe, mano nuomone, yra korupcija” kelia abejonių, ar Seimo narys, dalyvavęs balsavimuose dėl Darbo kodekso pakeitimų, buvo įsigilinęs į šį darbo santykių aspektą.

 

Tarp SAM pradėjusių dirbti farmakologijos specialistų yra Jaunųjų gydytojų asociacijos valdybos pirmininkė bei vienas asocijuotas narys. Kiti du specialistai JGA nepriklauso. Primename, kad LR Konstitucijos 35 straipsnis kiekvienam LR piliečiui laiduoja teisę laisvai vienytis į asociacijas, todėl nesuprantame, kodėl valstybiniame sektoriuje dirbančių jaunų specialistų pilietinis aktyvumas sulaukė Antano Matulo kritikos ir buvo susietas su galimomis korupcijos apraiškomis. Tokie Seimo nario pasisakymai verčia abejoti, ar jis apskritai palaiko išsilavinusio ir potencialaus jaunimo įgalinimo dirbti valstybiniame sektoriuje įdėją.

 

Gali atrodyti, kad tokie pasisakymai tėra politinės darbotvarkės dalis ir bandymų susidoroti su politiniu oponentu atspindys, deja, į tai įtraukiant savo darbą kokybiškai atliekančius jaunus specialistus. Toks A. Matulo elgesys dirbtinai kuria nesamas įtampas, taip nukreipiant dėmesį nuo esminių sveikatos apsaugos problemų bei kuriant susipriešinimą tarp kolegų. Manome, kad nepagrįsti A. Matulo mėginimai sukelti visuomenės nepasitikėjimą Farmacijos departamentu yra neetiški ir prasilenkiantys su Seimo nario pareigomis ir atsakomybėmis.

 

Jaunųjų gydytojų asociacija atsiriboja nuo kaltinimų, kad asociacijos veiklai ir pozicijai yra daroma įtaka. JGA ir toliau aktyviai dirba nusistatytose prioritetinėse srityse: vadybos ir valdysenos principų įdiegimo sveikatos priežiūros įstaigose, e. sveikatos bei jaunųjų gydytojų rengimo klausimais. Džiaugiamės, kad sveikatos priežiūros sektoriuje dirba jauni, įrodymais pagrįstos medicinos principais besivadovaujantys specialistai, ir tikimės, kad viešai eskaluojamos politinės intrigos nesustabdys jų noro toliau kurti pridėtinę vertę Lietuvoje.

 

Tuo tarpu Seimo narį Antaną Matulą kviečiame prisidėti prie Jaunųjų gydytojų asociacijos keliamų tikslų įgyvendinimo. 

Please reload

Featured Posts

Nukeliamas Transform 6.0

March 13, 2020

1/10
Please reload

Naujausi

February 14, 2020

Please reload

Raktiniai žodžiai
Please reload

Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square

© 2020 Jaunųjų gydytojų asociacija

Adresas

Lietuvos jaunųjų gydytojų asociacija
Eivenių g. 2, Kaunas, LT-50009

SEKITE MUS:

  • w-facebook