top of page

Kaip tapti JGA nariu?

Pirmiausia, užpildyk elektroninę narystės formą. Prie Jaunųjų gydytojų asociacijos gali prisijungti kaip tikrasis arba asocijuotas narys.

Tikraisiais JGA nariais gali tapti Lietuvos Respublikos ir kitų valstybių fiziniai asmenys, turintys Lietuvoje galiojančią gydytojo licenciją, tačiau ne vyresni negu 35 metų amžiaus. Tikrieji nariai turi pirmumo teisę bei kitas privilegijas JGA organizuojamose veiklose (pavyzdžiui, nuolaidas JGA ir partnerių organizuojamuose kursuose, delegavimą į UEMS, LiJOT ir kt.).

Tampant tikruoju nariu, pervedamas 20 eurų stojamasis įnašas.

Asocijuotais JGA nariais gali tapti 18 metų sulaukę Lietuvos Respublikos ir užsienio šalių fiziniai asmenys (medicinos studentai taip pat gali būti asocijuotais JGA nariais). Asocijuoti nariai negali kandidatuoti į organizacijos valdymo organus (valdybą). 

Asocijuotiems nariams narystės mokesčiai netaikomi.

Patvirtinus narystę, jums išsiųsime elektorinį laišką bei pakviesime į Jaunųjų gydytojų asociacijos facebook.com ir google grupes.

Būk pokytis, kurį nori matyti!

IMG_7555.jpg
bottom of page