top of page

Metinės ataskaitos

2017 m. Jaunųjų gydytojų asociacijos finansinė ataskaita

Apie finansus – trumpai: 

 

 

 

Paramos teikėjų išklotinė:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017 m. Jaunųjų gydytojų asociacijos veiklos ataskaita

 

2017 m. į JGA Valdybą išrinkti du nauji valdybos nariai: Antanas Montvila ir Gabija Sakavičiūtė

 

Per 2017 m. įvyko viso 6 gyvi JGA valdybos posėdžiai. Jų protokolai – žemiau pridėtose nuorodose.

 

Visus 2017 m. LSMUL KK Onkologijos skyriuje vyko JGA projektas Bičiuliai, kurio metu medicinos studentai ir jaunieji gydytojai bendravo su skyriaus pacientais.

 

2017 m. sausio mėn.

 • Įvyko JGA valdybos posėdis, suplanuoti ateinančių metu darbai.

 

2017 m. vasario mėn.

 • Įvyko JGA Transform 2.0 forumas. Jame su sprendimų priėmėjais bei ekspertais diskutavome apie podiplomines studijas medicinoje ir ketinimą sukti etapinių kompetencijų modelio link.

 • JGA dalyvavo Sveikatos dienos 2017 konferencijoje "Onkologiniai susirgimai, ligos prevencija ir gydymo būdai". JGA Valdybos narė Gabija Sakavičiūtė pristatė pranešimą "Gydytojas ir pacientas: kaip susikalbėti?".

 • Pradėtas susipažinimo su LEAN valdymo filosofija projektas, aplankyta UAB "Girteka" – įmonė, kuri jau keletą metų sėkmingai dirba vadovaudamasi šia metodika. Projektas tęsiamas LSMUL KK Kulautuvos reabilitacijos ligoninėje.

 • Pradėtas susirinkimų ciklas vietose, susijusiose su žymiais Lietuvos gydytojais. Vasario 16-osios proga susirinkimas vyko istorinėje Marijampolės Rygiškių Jono gimnazijoje, kurią baigė tokie Lietuvos šviesuliai kaip Jonas Basanavičius, Vincas Kudirka, Kazys Grinius.

 • JGA Valdyba lankėsi Europos Komisijos atstovybėje Lietuvoje, aptarė šiuo metu jauniesiems gydytojams aktualias problemas.

 

2017 m. kovo mėn.

 • Įkurtas JGA biuras, jo direktore paskirta Greta Jurėnaitė.

 • Lietuvos sveikatos mokslų universiteto organizuojamoje Edukacijos pavasario konferencijoje, skirtoje etapinėms kompetencijoms rezidentūros studijose, Martynas Gedminas pristatė pranešimą “Etapinės kompetencijos – nuo medicinos studento iki savarankiško gydytojo.”

 • JGA atstovauta konferencijoje Sveikos gyvensenos įtaka lėtinių ligų gydymui. 

 

2017 m. balandžio mėn.

 • Aplankytos Estijos valstybinėse institucijose ir asmens sveikatos priežiūros įstaigose, kur bendrauta su šalies sveikatos ir bendros informacinės sistemos kūrėjais, vykdytojais ir sprendimų priėmėjais. Sužinota, kaip Estija kūrė savo šalies e. sistemą (ne tik e. sveikatą), nuo ko pradėjo ir kokius tolimesnius tikslus yra išsikėlusi. Taip pat gyvai pamatėme, kaip e. sveikata veikia Estijos ligoninėse, pirminės sveikatos priežiūros centruose bei vaistinėse.

 • Ožkabalių kaime, dr. Jono Basanavičiaus gimtinėje esančioje Lietuvos tautinio atgimimo giraitėje pasodino jaunųjų gydytojų ąžuolą.

 • Švedijoje Jaunųjų gydytojų asociacijos atstovai Karolinskos Institute Stokholme diskutavo apie podiplomines studijas su Estijos, Latvijos, Suomijos, Švedijos ir Norvegijos jaunaisiais gydytojais.


2017 m. gegužės mėn.

 • Roterdame vykusioje Europos jaunųjų gydytojų generalinė asamblėja, JGA atstovavo Aurimas Pečkauskas ir Antanas Montvila. Europos jaunieji gydytojai diskutavo apie lyderystę medicinoje, laisvą gydytojų judėjimą Europos Sąjungoje, Brexit įtaką sveikatos priežiūrai Europoje, nėščiųjų gydytojų socialinį saugumą, perdegimo sindromo paplitimą bei galimas prevencijos priemones tarp gydytojų.

 • Kartu su Įrodymais pagrįstos medicinos centru surengti Įrodymais pagrįstos medicinos mokymai.

 • Tapome Lietuvos sveikatos mokslų universiteto socialiniu partneriu tobulinant Medicinos studijų programą. Mūsų prioritetas – medicinės edukacijos kultūros ugdymas.

 

2017 m. birželio mėn.

 • Bendras JGA ir Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos (VVKT) projektas Vaistų registravimas.

 • JGA atstovai kartu su visuomenine organizacija "Baltosios pirštinės" dalinosi savo žiniomis mokymuose „Kaip korupcija veikia jaunus žmones Lietuvoje. Šie mokymai yra Europos jaunųjų žurnalistų organizacijos, Vytauto Didžiojo universiteto ir Akademinio politologų klubo Alumni draugijos narės Patricijos Elžbietos Zarankaitės vykdomo projekto „Korupcijos atpažinimas, prevencija ir komunikacija“ dalis.

 

2017 m. liepos mėn.

 • JGA tęsia susirinkimus Lietuvos regionuose. Akademinius metus užbaigėme Aukštadvaryje, priimti bendrosios praktikos gydytojos Jurgos Dudienės. Pagrindiniai susirinkimo metu aptarti klausimai - vaistų politika, internatūros tvarka, Lietuvos e. sveikatos plėtra bei jaunųjų gydytojų emigracija.

 

2017 m. rugpjūčio mėn.

 • JGA ir Lietuvos medicinos studentų asociacija (LiMSA) dalyvavo keturias dienas trukusioje Youth Cancer Europe (YCE) ir POLA Kartu sveikti lengviau organizuotoje Europos jaunimo, įveikusio vėžį, II-oje metinėje asamblėjoje. Atstovai iš 23 šalių dalijosi savo patirtimi, diskutavo apie onkologinių pacientų patiriamas problemas ir dalyvavo kuriant YCE veiklos kryptis.

 • Laisvės piknikas. Idėjų festivalis metu JGA kartu su Auksinės minutės projektu dalyvius kvietė išmokti gaivinti, diskusijų apie sveikatos sistemą erdvėse dalyvavo JGA valdybos pirmininkė Simona Stankevičiūtė.

2017 m. rugsėjo mėn.

 • Pradėtas Auksinės minutės projektas, kuriuo siekiama ietuvos vaikus išmokyti pradinio gaivinimo įgūdžių.

 

2017 m. spalio mėn.

 • Transform 3.0 trečiasis jaunųjų gydytojų forumas Lietuvoje. Jame vyko diskusija apie Lietuvos e. sveikatos ateitį.

 • JGA atstovauta dižiausiame Europoje e. sveikatos renginyje #eHealthTallinn, skirtame Estijos pirmininkavimui Europos Tarybai paminėti. JGA narių iniciatyva organizuotame Lietuvos delegacijos susitikime su Pasaulio sveikatos organizacijos atstovais išklausėme PSO atstovų pasiūlymų Lietuvos E. sveikatos plėtros 2017-2025 m. priemonių planui. Telekonferencijos metu dalyvaujant Sveikatos apsaugos ministerijos atstovams bei E. sveikatos valdybos nariams buvo sutarta dėl ilgalaikio bendradabiavimo su Pasaulio sveikatos organizacija kuriant ir plėtojant e. sveikatos projektus Lietuvoje.

 • Europos jaunieji gydytojai išreiškė pasitikėjimą Antanu Montvila, kuris perims šios 300 000 gydytojų atstovaujančios organizacijos vidinės ir išorinės komunikacijos valdymą.

 

2017 m. lapkričio mėn.

 

2017 m. gruodžio mėn. 

 • JGA rengė viešą diskusiją su gydytoju psichiatru, psichoterapeutų rengimo vadovu prof. Greg Radu, dirbančiu didžiausiame Kanados universitete Memorial University of Newfoundland.

 • JGA atstovauta medicininės edukacijos renginys International Conference Diplomats For Life, kuriame net penkis pranešimus / praktines dirbtuves vedė jaunieji gydytojai. JGA prezidentas Martynas Gedminas skaitė pranešimą "Darshan – the real bedside teaching and learning experience".

 • Surengtas projekto #AntMilžinųPečių seminaras „Derybų menas medicinoje“ su gydytoju Liudu Krisiukėnu.

 • Pateikti pasiūlymai Nacionalinės elektroninės sveikatos sistemos plėtros 2009-2015 m. programos projektui

 • Dalyvauta  Salzburg Global Seminar, kuriame nagrinėtas ligoninių vaidmenį kuriant sveikas bendruomenes. Dalyviai iš viso pasaulio diskutavo apie sveikatos kultūros kūrimą, tai įtakojančius socialinius veiksnius, medikų ruošimą, kuris atitiktų visuomenės lūkesčius ir kt.

 • Jaunųjų gydytojų asociacija pirmoji Lietuvoje oficialiai priimta į didžiausią Europoje e. sveikatos bendruomenę – European Connected Health Alliance (ECHAlliance). Kartu su daugiau nei 600 organizacijų (valstybinių institucijų, universitetų, gydymo įstaigų ir privataus verslo atstovų), 16,5 tūkst. ekspertų iš daugiau nei 40 pasaulio šalių.

 • Lietuvos Respublikos Seime vykusioje Jaunųjų gydytojų asociacijos (JGA) organizuotoje konferencijoje "Iššūkiai, sprendžiant gyvenimo pabaigos klausimus sveikatos priežiūroje" nagrinėtas užsispyrėliško/beviltiško gydymo reiškinys.

Finansinė ataskaita 2017

Finansinė ataskaita 2017

Watch Now
bottom of page