top of page

FAST herojai

Tai tarptautinė edukacinė iniciatyva, kuria siekiama didinti visuomenės supratingumą apie insulto požymius. Vykdant projektą Lietuvoje 5-9 metų vaikai buvo mokomi kaip atpažinti pagrindinius insulto požymius ir tinkamai reaguoti insultui įvykus. Projektą remia ir padeda įgyvendinti Pasaulio insulto organizacija kartu su iniciatyva Angels.

Fast Heroes 3.jpg

Jaunųjų gydytojų asociacija (JGA) bendradarbiaujant su tarptautinio projekto Fast Herojai kūrėjais, Pasaulio insulto organizacija ir iniciatyva Angels, bei savivaldybių visuomenės sveikatos biurais koordinavo edukacinės iniciatyvos plėtrą ir vykdymą Lietuvoje nuo 2021 m. iki 2024 m.


Per šį laikotarpį Lietuvoje į dalyvavimą projekte įsitraukė 144 skirtingos mokyklos ir 264 visuomenės sveikatos specialistai bei pradinių klasių mokytojai, kurie pagal specialią 5 savaičių trukmės programą mokė 5-9 metų vaikus insulto atpažinimo ir tinkamo reagavimo.


Edukacinėje programoje dalyvavo ne tik vaikai, bet ir jų šeimos nariai, įskaitant tėvus bei senelius. Projekto vykdymo metu mokyklos gavo nemokamą prieigą prie aukštos kokybės skaitmeninių ir spausdinamų išteklių, naudojamų efektyviai mokyti vaikus apie insultą bei suteikti praktinių gyvybės gelbėjimo įgūdžių.


Pasiekti tikslai:
      1. Padidintas visuomenės informuotumas apie insulto požymius ir būtinybę imtis skubių veiksmų jiems atsiradus.
      2. Sustiprintas visuomenės pasitikėjimas savimi nustatant insulto požymius ir priimant sprendimą kviesti greitąją pagalbą.
      3. Ugdytas visuomenės naujas įprotis – nedelsiant kviesti greitąją pagalbą arba duoti teisingus patarimus žmogui, kuriam pasireiškia insulto požymiai.


Šiuo laikotarpiu taip pat reguliariai lankyti įvairūs visuomenei skirti sveikatos raštingumo gerinimo ir sveikatinimo renginiai, kurių metu buvo pasidalinta spauda su edukacine informacija apie insultą.
Nuo 2024 m. sausio mėn. projekto koordinavimą ir vykdymą tęsia Lietuvos medicinos studentų asociacija (LiMSA). Daugiau informacijos apie projektą: https://lt-lt.fastheroes.com/

 

bottom of page