top of page

Jaunųjų gydytojų asociacijos projektas #AntMilžinųPečių startuoja!

​​#AntMilžinųPečių (#AMP) – tai mentorystės projektas, suartinantis jaunųjų ir vyresniųjų Lietuvos medikų kartas bei įgalinantis ir sustiprinantis iniciatyvas, skirtas visapusiškam Lietuvos sveikatos sistemos augimui.

#AMP veikia mentorystės pagrindu. Jaunasis gydytojas (medicinos studentas ar jaunasis gydytojas) pakviečia sveikatos apsaugos sistemai nusipelniusį asmenį prisijungti prie #AMP, kad kartu plėtotų savo ar mentoriaus pasiūlytas iniciatyvas arba projektus. Iniciatyvą vykdo jaunasis medikas, o mentoriaus pareiga – konsultuoti ir kuruoti jaunąjį kolegą.

#AMP mentorius neprivalo turėti medicininio išsilavinimo – svarbu, kad jis būtų aktyvus sveikatos sistemos dalyvis: edukatorius, visuomenininkas, visuomenės sveikatos specialistas, inovatorius ar kt.

 

#AMP gali dalyvauti visi Jaunųjų gydytojų asociacijos nariai.

Dėmesio - JGA mentorystės projekto #AMP konkursas „Vadybos sprendimai šeimos medicinos gydytojo praktikoje“  prasidėjo.

Prof. dr. Rūta Jolanta Nadišauskienė

LSMUL KK Akušerijos ir ginekologijos klinikos vadovė

Vykdomas projektas: edukacinės kultūros keitimas per grįžtamąjį ryšį

Mokinys: Greta Dubietytė

Prof. dr. Rūta Jolanta Nadišauskienė
Mentoriai

Gyd. Liudas Krisiukėnas

Farmacijos kompanijos “Abbvie” atstovas Lietuvoje

Vykdomas projektas: viešų diskusijų ir paskaitų ciklas gerosios valdysenos tematika

 

Mokinys: Martynas Gedminas

Gyd. Liudas Krisiukėnas

Kviečiame siūlyti mentorius!

Jūsų pasirinktas mentorius
bottom of page