top of page

Projektas "Į pacientą orientuotų gydymo įstaigų vystymas"

“Į pacientą orientuotų gydymo įstaigų vystymas” - tai Jaunųjų gydytojų asociacijos kartu su partneriais Transparency International Lietuvos skyriumi, Kauno miesto poliklinika ir Kelmės rajono psichikos sveikatos centru 2021 m. birželio - 2022 m. gegužės mėn. įgyvendintos pilotinės iniciatyvos partnerių gydymo įstaigose. 

 

Norėjome geriau suprasti, kokių priemonių gali imtis gydymo įstaigos, siekdamos diegti į žmogų orientuotos sveikatos sistemos principus savo veikloje. Šio modelio centre - savo darbu, santykiais su kolegomis ir pacientais patenkintas darbuotojas ir gaunamomis paslaugomis patenkintas, savo teises žinantis, geresnį suvokimą, kaip veikia sveikatos priežiūros įstaiga ir kaip pats joje veikti gali pacientas.

 

Iniciatyvų metu siekėme išsiaiškinti:

(1) kokios priemonės padėtų pagerinti medikų psichosocialinę aplinką ir profesinę gerovę; 

(2) kokie veiksniai turi įtakos pacientų pasitenkinimui gaunamomis sveikatos priežiūros

paslaugomis ir kokių konkrečių veiksmų galima imtis.

Dalinamės partnerių gydymo įstaigose atliktos informacinės kampanijos pacientams medžiaga:

benzas-kaunas.jpg

Parsisiųsti

Parsisiųsti

eiles-kaunas.jpg

Parsisiųsti

Parsisiųsti

Parsisiųsti

Parsisiųsti

Parsisiųsti

bottom of page